Strona główna
Biznes i finanse
Tutaj jesteś

Co to jest zdolność kredytowa

17 września 2020 Co to jest zdolność kredytowa


Wiele osób zastanawia się co to jest zdolność kredytowa. Z całą pewnością można stwierdzić, że jest to bardzo ważny czynnik podczas całego procesu udzielania kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa

Zdolnością kredytową jest określana maksymalna kwota, która możliwa jest do przeznaczenia przez gospodarstwo domowe na ratę nowego zobowiązania kredytowego zaciągniętego w instytucji finansowej takiej jak między innymi bank lub inna firma oferująca kredyty. Zdolność kredytowa w bezpośredni sposób wpływa na maksymalną stawkę udzielonego konsumentowi kredytu przez bank. Zdolność kredytowa jest definiowana w polskim prawie bankowym. Określa ją ono jako niezbędny element do uzyskania kredytu. W szczególnych przypadkach zdarza się udzielenie kredytu osobie, która nie posiada zdolności kredytowej, lecz taka sytuacja nie zdarza się często. Banki w sposób samodzielny dokonują oceny zdolności kredytowej swojego klienta. Czynią to według wcześniej stworzonych przez siebie reguł i zasad, innych dla osób fizycznych i innych dla przedsiębiorców. Zdolność kredytowa jest definiowana przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Określa ona zdolność kredytową jako pewnego rodzaju możliwość do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w określonym terminie, który zawarty jest w umowie kredytowej. Badanie zdolności kredytowej dokonywane jest poprzez odpowiedniego rodzaju analizę kredytową. Oceniana jest ona w odniesieniu do historycznej wypłacalności osób fizycznych oraz przedsiębiorstw o podobnym charakterze. Im wyższa ocena zdolności kredytowej tym lepiej, ponieważ jest to wyższa gwarancja spłaty dla instytucji finansowej udzielającej kredytu. Przy osiągnięciu przez daną osobę wysokiej zdolności kredytowej bank może zaproponować dużo bardziej atrakcyjne warunki dla udzielanej pożyczki.

Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Jak już zostało wcześniej wspomniane, zdolność kredytowa obliczana jest w specjalny sposób. Dlatego też istnieje szereg różnego rodzaju czynników, które mają na nią znaczący wpływ. Obejmują one zarówno całościową analizę ilościową dochodów osiąganych przez klientów, a także analizę jakościową cech posiadanych przez danego klienta. Wśród czynników, które są brane pod uwagę przy analizie zdolności kredytowej wymienia się między innymi takie czynniki jak wysokość dochodów osoby ubiegającej się o kredyt, systematyczność oraz źródła uzyskiwania tychże dochodów, stan cywilny danej osoby, jej wiek, ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym danego klienta, profil klienta, czyli jego historia transakcji w danym banku, obecnie istniejące zobowiązania oraz obciążenia kredytowe, wysokość oraz rodzaj zaciąganego kredytu, okres kredytowania, rodzaj rat. Brana jest pod uwagę również wysokość wnoszonego wkładu własnego oraz rodzaj zabezpieczenia danego kredytu na przykład hipoteka. W związku z tym z całą pewnością można stwierdzić, że czynniki brane pod uwagę w związku z udzielanym kredytem należą do bardzo rozbudowanych. Tylko to daje możliwość rzetelnej i obiektywnej oceny przyszłego kredytobiorcy.

Redakcja monstrum.com.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach. Dzielimy się wiedzą z zakresu biznesu, zdrowia, domu, zakupów, mody i wielu innych

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak digitalizacja dokumentów wpływa na efektywność biznesu?
Kompleksowe i innowacyjne usługi sprzątania terenów zewnętrznych
Tajemnice skutecznego konwoju pieniędzy

Jesteś zainteresowany reklamą?