Swoje miejsce za granicami

Decydując się na wyjazd za granicę, ludzie zazwyczaj na początku poszukują pracy na etacie. Pozwala im to ustabilizować życie, znaleźć mieszkanie, ubezpieczenie i daje poczucie trwałości. Dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu i poczucia bycia u siebie, zastanawiają się nad samorozwojem. Wtedy też, w wielu głowach rodzi się pomysł na biznes za granicą. Inną grupą osób są takie, które poszukują łatwiejszego systemu prowadzenia działalności, niższych podatków, preferencji dla osób rozpoczynających pracę na własny rachunek. Takie osoby świadomie wybierają miejsce docelowe dla swojej działalności, jednocześnie kierując się zasadami, że wiele działań może być świadczonych z każdego miejsca na ziemi. Elastyczność i globalizacja znacząco ułatwia prowadzenie zagranicznego biznesu.

Dlaczego otwiera się biznes za granicą?

Osoby emigrujące zarobkowo, traktują swój wyjazd jako tymczasowy lub stały. Często osoby wyjeżdżające trafiają do grona osób, których praca jest słabo, lub średnio opłacana. Po osiągnięciu stabilizacji w nowym miejscu szukają sposobu na uzyskanie przychodów na wyższym poziomie – znają już język, czują się pewnie – stąd myśl o działalności na własny rachunek. W wielu przypadkach biznes za granicą jest dużo łatwiejszy do otworzenia w porównaniu do polskich warunków. Dlatego często budowlańcy, wykończeniowcy, a nawet osoby sprzątające wybierają pracę na własny rachunek. Mają poczucie pełnej władzy nad własnymi zarobkami, a jednocześnie duże wsparcie państwa zamieszkania. Wiele z krajów Unii Europejskiej traktuje przedsiębiorców bardzo preferencyjnie, obniżając podatki, ułatwiając formalności czy nawet dotując działalność.

Nowy model przedsiębiorstwa, dla nowych emigrantów

Nowi emigranci to już osoby z innego pokolenia. Doskonale wykształceni przedstawiciele wolnych zawodów przyciągani są do otwierania biznesu za granicą możliwościami rozwoju w swoich dziedzinach. specjaliści nowych technologii, znający doskonale języki obce mogą pracować z każdego miejsca na świecie. Lubią określać się Expatami. To nowe pokolenie emigrantów, którzy nie zwracają uwagi na to, gdzie mieszkają, a na to, co dane miejsce im oferuje na przykład w kontekście rozwijania własnej firmy. Zazwyczaj świadczą oni usługi w dziedzinie IT, a ich firma pozostaje założona w jednym z krajów, które minęli w czasie wędrówki po świecie. Przedstawiciele wolnych zawodów pozwalają sobie na częste podróże, swoje miejsce pracy pakując do plecaka z laptopem, tabletem i smartfonem.

Ucieczka od polskich podatków i danin

Osobną grupę, która zakłada biznes za granicą, są osoby, które mimo miejsca zamieszkania w Polsce, uznają system działalności za niewydolny lub pobierający zbyt dużo danin społecznych. Osoby takie zakładają działalność na zasadach innego kraju, aby minimalizować koszty i maksymalizować zyski. Są doskonale świadome wad i zalet systemów gospodarczych poszczególnych krajów, i dążą do tego, by ich działalność była umiejscowiona w kraju mającym najwięcej zalet.

Redakcja monstrum.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.